تازه های کتابخانه

توسعه پای دار

 • نویسنده: حسین رمضانی؛[برای] دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • ناشر: کانون اندیشه جوان
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; Children and Sex -- Iran

چیستی و پیدایش رمان

 • نویسنده: حامد رشاد
 • ناشر: کانون اندیشه جوان
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; Fiction -- Authorship

مجموعه تنقیحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط

 • نویسنده: ؛تهیه و تنظیم امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات, تدوین و تنقیح مریم عامری، سیدرحمان سلامت, زیر نظر مهدی مهدی زاده، سیدرحمان سلامت
 • ناشر: ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: گردآورنده: عامری, گردآورنده: سلامت, ناظر: مهدی زاده
 • موضوع: ; شهرداران -- انتخابات -- قوانین و مقررات -- ایران

کمیسیون برجام

 • نویسنده: به اهتمام مرتضی احمدی
 • ناشر: امیرکبیر
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; Diplomatic negotiations in international disputes

فرهنگ بحران

 • نویسنده: به کوشش آرش حیدری
 • ناشر: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; Crisis management‪ -- Addresses, essays, lectures

آرمانهای جاویدان در نیایشهای قرآن

 • نویسنده: نویسنده محمدنقی تسکین دوست
 • ناشر: انتشارات زیارت, پیام بهاران
 • سال نشر: 1400
 • موضوع: ; دعاها

استیو جابز غلط کرد با تو

 • نویسنده: آزاده رحیمی؛تصویرسازی مصطفی اوصانلوی, ویرایش زهره ترابی
 • ناشر: نشر اطراف
 • سال نشر: 1401
 • مترجم: تصویر‌گر: اوصانلوی, ویراستار: ترابی
 • موضوع: ;رحیمی آزاده 1357- -- خاطرات

مریخی ها در ایران

 • نویسنده: هستی حصاری.
 • ناشر: نوین گام
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; اخلاق اجتماعی -- ایران

100 پرسش و پاسخ درباره فشار خون بالا

 • نویسنده: نویسنده ریموند تاون سند؛مترجم کیانوش شعبانی، مریم نصیری آذر
 • ناشر: انتشارات علمی شایان
 • سال نشر: 1391
 • مترجم: مترجم: شعبانی, مترجم: نصیری آذر
 • موضوع: ; فشار خون زیاد -- به زبان ساده

کمردرد

 • نویسنده: تالیف مالکولم جیسون؛ترجمه افسانه آموزگار
 • ناشر: کتاب ارجمند
 • سال نشر: 1391
 • مترجم: مترجم: آموزگار
 • موضوع: ; کمر‌درد -- به زبان ساده