تازه های کتابخانه

لواسان تا کانی مانگا

 • نویسنده: ؛کارﯼ از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هاﺩﯼ
 • ناشر: انتشارات شهید ابراهیم هادی
 • سال نشر: 1400
 • موضوع: ;خندان مهدی 1340 - 1362

نور چشم امام

 • نویسنده: ؛گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
 • ناشر: انتشارات شهید ابراهیم هادی
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ;خمینی مصطفی 1309 - 1356

داستان بریده بریده

 • نویسنده: علیرضا نظری خرم
 • ناشر: کتابستان معرفت
 • سال نشر: 1400
 • موضوع: ; Karbala, Battle of, Karbala, Iraq, 680 -- Fiction

چگونه صحبت کنیم تا کودکان گوش کنند و چگونه گوش کنیم تا کودکان صحبت کنند

 • نویسنده: نویسندگان ادل فابر، الین مازلیش؛مترجمان مریم داداش‌زاده، لیلی کامیاب
 • ناشر: رشد
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: داداش‌زاده
 • موضوع: ; ارتباط بین اشخاص

پنجاه سال عبادت

 • نویسنده: ؛گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
 • ناشر: انتشارات شهید ابراهیم هادی
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Biography -- Martyrs

دخترانه

 • نویسنده: نویسنده عبدالعزیز فاتحی‌‌مجرد؛تهیه و تنظیم موسسه فرهنگی هنری مطاف عشق
 • ناشر: موسسه فرهنگی مطاف عشق
 • سال نشر: 1395-
 • موضوع: ; Girls -- Conduct of life

تصویر یک ازدواج

 • نویسنده: پرل باک؛ترجمه سهیلا خلدی‌ثابتی
 • ناشر: مهراندیش
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: خلدی ثابتی
 • موضوع: ; داستان‌های آمریکایی -- قرن 20 م.

چهار اثر از فلورانس‌اسکاول شین

 • نویسنده: نویسنده اسکاول شین؛؛ مترجم محمدرضا اکبری
 • ناشر: فانوس دانش
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: اکبری
 • موضوع: ; تفکر نوین

ب‍و ک‍وردس‍ت‍ان‌

 • نویسنده: ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ش‍رف‍ک‍ن‍دی‌ "ه‍ه‌ژار"
 • ناشر: ه‍ه‌ژار
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ; ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ 14

مهندسی اینترنت

 • نویسنده: تالیف و گردآوری عباسعلی رضائی؛ویراستار فنی داود کریم زادگان مقدم
 • ناشر: انتشارات خط اول
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: ویراستار: کریم زادگان مقدم
 • موضوع: ; اینترنت