فهرست ها

اعلام برگزیدگان مسابقه نقاشی هفته کتاب

مسابقه نقاشی هفته کتاب، برگزیدگان خود را شناخت

با اتمام مهلت ارسال آثار مسابقه نقاشی هفته کتاب، آثار کودکان کمتر از 12 سال جهت داوری به سرکارخانم بهار قادری مربی و مدیر آموزشگاه نقاشی بوکان تحویل شد و بعد از بررسی آثار از لحاظ تکنیک، رنگ آمیزی و مفهوم و با توجه به گروه سنی، 12 نفر به عنوان برگزیده انتخاب شد.

کتابخانه مستوره کردستانی بوکان، ضمن تبریک به این عزیزان کارت هدیه ای به رسم یادبود به این بزرگواران اهدا می نماید.

برگزیدگان این دوره عبارتند از:

1. کارو قاسمی

2. ربین ارشد

3. ویان نیک پور

4. هورین عبداله زاده

5. آتین بلکامه

6. سهیل ابراهیمی

7. دنیا گلکار

8. کارزان صابری

9. کاویان نصراله خانی

10. باران رضایی

11. مژگان جلیلیان

12. ماریا یوسفی

 

اخبار و اطلاعیه